Udviklingsprisen DHU

Dansk Hockey Unions udviklingspris uddeles årligt i forbindelse med DHU's repræsentantskabsmøde.

Prisen uddeles efter stemmeafgivning blandt klubber og medlemmer til den person eller klub, der har ydet en særlig indsats for at udvikle og udbrede hockeysporten i Danmark.

Regler for stemmeafgivning
• Hver klub's bestyrelse og breddeansvarlige har én stemme hver (i alt 2 pr. klub = 20 stemmer (2013))
• DHU’s bestyrelse og politisk breddeansvarlige har én stemme hver (i alt 2 =2 stemmer)
Til hver stemme skal der afgives tre kandidater i prioriteret rækkefølge:
• 1. prioritet giver 5 points
• 2. prioritet giver 3 points
• 3. prioritet giver 1 point

Den kandidat, der har fået flest point, modtager årets udviklingspokal.

Modtagere af DHU's udviklingspris

2014 Anders Sørensen (Sørbymagle IF - Hockey)
2012 Tobias Kaarsbo Madsen (Odin) 
2011 Bettina Eriksen (Kalundborg)
2010 Daniel Denta (Orient-Lyngby)
2009 Mikkel Christensen (Slagelse)
2008 Tine Birch (Slagelse)
2007 Ole Fuglsang (Odin-Odense)
2005 Faisal Mohammad Amin (Ishøj)