19.01.2017 Kategori: Opslagstavlen, Generelt

Indkaldelse til repræsentantskabsmødeTil:

 

Klubberne

Bestyrelsen

A&O udvalget

Revisor

DIF

 

 

                                                                                                             Brøndby, den 19. januar 2017

 

 

 

 

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
I henhold til § 8 i unionens love indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde søndag den 19. marts 2017 kl. 10.00 i Idrættens Hus, lokale Gunnar Nu 1.

 

Bestyrelsen minder om, at forslag der ønskes behandlet på repræsentant­skabsmødet, samt forslag til valg ifølge lovenes § 8, stk. 2 skal være unionens kontor i hænde senest fredag den 24. februar 2017.

 

Klubberne er velkomne til at trække på DHU’s udviklingskonsulent forud for indsendelsen af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet for at sikre, at de har en form, der er mulig at behandle og træffe beslutning om.

 

Dagsorden, beretning og regnskab vil blive udsendt senest 8 dage før repræsentantskabs­mødet.

 

Valg:

 

4 medlemmer til bestyrelsen

Efter tur afgår Faisal Ramzan (næstformand) og Henrik Nielsen (Økonomiansvarlig). Desuden afgår Trine Christensen (Eliteudvalgsformand), der blev valgt ind midt i en periode. Posten som Dommerudvalgsformand er ligeledes vakant.

 

Der er ikke på forhånd indhentet information omkring, hvorvidt Faisal, Henrik og Trine er villige til genvalg.

 

 

På valg er endvidere:

 

Amatør- og Ordensudvalget

Efter tur afgår udvalgsmedlem Mo Tournay (KH) og suppleant Thorkil Lund, og heller ikke her er indhentet information omkring, hvorvidt Mo og Thorkil er villige til genvalg.

 

 

Revisor.

Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som revisor.

 

 

Unionen anmoder klubberne om inden 3. marts 2017 at meddele navnene på deres repræsentan­ter og eventuelle observatører, der deltager i mødet.

 

Klubberne har 1 repræsentant for hver påbegyndt antal af 50 medlemmer.

 

Klubbernes medlemstal pr. 1. januar 2017 lægges til grund.

 

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at unionen kun afholder rejseudgifter for repræsentanterne fra klubber udenfor Sjælland. Endvidere at der kun er tale om rejseudgifter såsom broafgiften ved Storebælt eller tilsvarende.

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til, frem til den 10. marts 2017, eventuelt at fremsætte forslag

 

 

 

Mange hilsner

 

 

Dansk Hockey Unions bestyrelse