04.01.2016 Kategori: Opslagstavlen

DHU repræsentantskabsmøde 20. marts 2016

Der er til alle klubber sendt indkaldelse til DHU repræsentantskabsmøde, søndag den 20. marts, klokken 10.00 i Idrættens Hus.   I forbindelsen med indkaldelsen er der følgende tidsfrister, der er vigtige at kende:   • Fredag, den 26. februar: o Sidste frist for at sende forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet o Sidste frist for at sende forslag til valg til bestyrelsesposter, Amatør- og Ordensudvalget og/eller revisorposter o Sidste frist for at sende input til unionens årsberetning for 2015   • Fredag, den 4. marts: o Sidste frist for at meddele navne på repræsentanter og eventuelle observatører, der vil deltage på repræsentantskabsmødet   Alle forslag, input og informationer sendes enten til DHU’s mailadresse (dhu@dk-hockey.dk) eller direkte til bestyrelsesmedlem Peter Nordam (peterdhu@hotmail.com