23.02.2014 Kategori: Opslagstavlen

Til klubberne og interessenter i DHU,På repræsentantskabsmødet i marts 2014 vil bestyrelsen fremlægge forslag om ændring i Love og Regler således at bestyrelsen udvides med fire nye poster. Selve forslaget fremsendes i sin helhed senere.

Det gælder følgende fire poster:

• To damer uden fast kommissorium - en vælges for et år og en vælges for to år.

• En ungdoms repræsentant (16/18-22 år) uden fast kommissorium – vælges til en periode for et år.

• En dommerudvalgsformand med et fast kommissorium at repræsentere dommerudvalget – vælges til en periode for et år og fra 2015 for to år.

 

Motivation:

Dette er er et forsøg på at inkluderer flere ildsjæle og nicher af dansk hockey i den politiske ledelse. Vi håber dermed at komme endnu tættere på der faktiske liv blandt udøvere, klubber og interesserede i Vores sport.

I tilfælde af at repræsentantskabet støtter valget af en dommerudvalgsformand vil det også medføre at den nuværende dommerklub organisation vil ændre formel karakter, da der dermed etableres et dommerudvalg med en politisk valgt formand.

 

Klubberne bedes indstille kandidater inden afholdelse af repræsentantskabsmødet søndag den 23. marts 2014.

 

Hvis der skulle være spørgsmål til I velkommen til at kontakte formand Hans-Peter Hansen eller undertegnede.

 

P.b.v.

 

Peter Nordam